Muzeum Śremskie ul.A.Mickiewicza 89    63-100 Śrem tel/fax: (0-61) 28-359-38   e-mail:muzeum@srem.pl 

 
 

                

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

GAZETA ŚREMSKA

dwumiesięcznik

 kulturalno - historyczny

 

___________________________

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2006

 

___________________________

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2006

 

___________________________

 

MAJ - CZERWIEC 2006

 

___________________________

 

MARZEC - KWIECIEŃ 2006

 

____________________________

 

 

STYCZEŃ - LUTY 2006

 

____________________________

 

 

LISTOPAD -GRUDZIEŃ 2005

 

 

____________________________

 

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2005

 

 

_______________________________________________________

 

lipiec-sierpiEń 2005

 

 

 

W numerze:

 

  - Podróż do źródeł życia

  - Islandia 2004 cz. I

  - Odważni Kuklarowie na tropie ...

  - Najpiękniejsza z Polek ...

  - ŻywoT synkopowany

  - Dom Otwarty

  - Modny świat c.d. kolekcji

  - Artystyczne spotkanie młodzieży ...

 

_______________________________________________________

 

maj-czerwiec 2005

 

 

_______________________________________________________

 

marzec-kwiecień 2005

 

 

_______________________________________________________

 

styczeń-luy 2005

 

 

 W numerze:

-  Podróż do Sangri La

- Przywracanie blasku

- Śremianin Heliodor Święcicki

- Czesław Klaczyński 1901-2004

- Człowiek z pasją

- Stanisława Mrowińskiego wizerunek...

- Wędrówka po Śremie śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

- Pamięci Witolda Prus-Głowackiego

- Lecz o jutro nie pytaj...

- Uniwersytet ludzi ciekawych świata

- Wystąpienie Burmistrza Śremu...

- Profesor Arab

- Wyzwolenie Śremu

 

_______________________________________________________

 

listopad-grudzień 2004

 

 

W numerze:

 

- Chór Moniuszko w 2004 roku.

- o świętach.

- kwitnąć i wonieć nie przestaniecie...

- w uznaniu dla nieprzeciętności.

- Trzy pokolenia muzyków - rodzina.

- zapisana złotymi literami w naszych sercach.

- wspomnienie o Krystynie wojciechowskiej.

- profesor "arab".

- patriotyczne tradycje śremskiej młodzieży w latach 1865-1922

- tylko ten jeden krok...

- o autorze "sentymentów"

- o Śremskich żydach.

- A ślady zasypał czas...

- niemen na wielki bis.

- Atrakcyjność turystyczna śremu.

 

_______________________________________________________

 

wrzesień-październik 2004

 

 

W numerze:

 

-Cech rzemiosł różnych

RODZINA MALINOWSKICH

- TRZY POKOLENIA MUZYKÓW

Za rozsławianie imienia Polski

- Synagogi i cmentarze żydowskie w Wielkopolsce

- NAJPIĘKNIEJSZA LEKCJA HISTORII

- WSPOMNIENIA WYSIEDLONEJ ŚREMIANKI cz.III

- TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWE

- „Zapisana złotymi literami w naszych sercach”

- Zapomniana świetność

- Chór „Moniuszko” w Żerkowie